organizacje pożytku publicznego

MIKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE - MIKOŁÓW

 • KRS:0000126159
 • Nazwa: MIKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE
 • Adres:43-190 MIKOŁÓW, PODLESKA 14B
 • Miasto:MIKOŁÓW
 • Gmina:MIKOŁÓW
 • Powiat:MIKOŁOWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-01
 • Konto bankowe:79102025280000010201839745
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MIKOŁÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE