organizacje pożytku publicznego

KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "OBROŃCA" - TROSZYN

 • KRS:0000122834
 • Nazwa: KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "OBROŃCA"
 • Adres:07-405 TROSZYN, SŁOWACKIEGO 3
 • Miasto:TROSZYN
 • Gmina:TROSZYN
 • Powiat:OSTROŁĘCKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-18
 • Adres WWW:http://obronca.org
 • Konto bankowe:24891510130012400920000010
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE