organizacje pożytku publicznego

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ - BIELSKO-BIAŁA

 • KRS:0000010905
 • Nazwa: KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
 • Adres:43-300 BIELSKO-BIAŁA, BOHATERÓW WARSZAWY 4A
 • Miasto:BIELSKO-BIAŁA
 • Gmina:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Powiat:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-01
 • Adres WWW:http://www.kik.bielsko.opoka
 • Konto bankowe:32137010820000170141609000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIELSKO-BIAŁA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE