organizacje pożytku publicznego

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA - PŁOCK

 • KRS:0000069061
 • Nazwa: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA
 • Adres:09-400 PŁOCK, KOŚCIUSZKI 5
 • Miasto:PŁOCK
 • Gmina:M. PŁOCK
 • Powiat:M. PŁOCK
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-05-25
 • Adres WWW:http://www.bratalbert.pl
 • Konto bankowe:95124031741111001003676605
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PŁOCK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE