organizacje pożytku publicznego

KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - JELENIA GÓRA

 • KRS:0000100516
 • Nazwa: KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • Adres:58-500 JELENIA GÓRA, OSIEDLE ROBOTNICZE 47A
 • Miasto:JELENIA GÓRA
 • Gmina:M. JELENIA GÓRA
 • Powiat:M. JELENIA GÓRA
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-08
 • Adres WWW:http://www.kson.pl
 • Konto bankowe:11105017511000002329415117
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JELENIA GÓRA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE