organizacje pożytku publicznego

JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "CZARNA PODKOWA-GRÓDEK" - GRÓDEK

 • KRS:0000334278
 • Nazwa: JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "CZARNA PODKOWA-GRÓDEK"
 • Adres:86-140 DRZYCIM, LASKOWICKA 1
 • Miasto:GRÓDEK
 • Gmina:DRZYCIM
 • Powiat:ŚWIECKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-08-20
 • Adres WWW:http://www.czanapodkowa-grodek.pl
 • Konto bankowe:92816800070001284320000001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE