organizacje pożytku publicznego

GOŚLIŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - MUROWANA GOŚLINA

 • KRS:0000140375
 • Nazwa: GOŚLIŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • Adres:62-095 MUROWANA GOŚLINA, MŚCISZEWSKA 10
 • Miasto:MUROWANA GOŚLINA
 • Gmina:MUROWANA GOŚLINA
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-20
 • Adres WWW:http://www.gspon.org.pl
 • Konto bankowe:98102040270000190200338889
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MUROWANA GOŚLINA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE