organizacje pożytku publicznego

"FUNDACJA ZIELONEJ DOLINY ODRY I WARTY" - GÓRZYCA

 • KRS:0000260311
 • Nazwa: "FUNDACJA ZIELONEJ DOLINY ODRY I WARTY"
 • Adres:69-113 GÓRZYCA, KOSTRZYŃSKA 13A
 • Miasto:GÓRZYCA
 • Gmina:GÓRZYCA
 • Powiat:SŁUBICKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-03-29
 • Adres WWW:http://www.fzdow.pl
 • Konto bankowe:67836900080067700020000040
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GÓRZYCA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE