organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA SYNERGIA - OPOLE

 • KRS:0000311828
 • Nazwa: FUNDACJA SYNERGIA
 • Adres:45-538 OPOLE, CHMIELOWICKA 10 / 2
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-18
 • Adres WWW:http://fundacjasynergia.pl
 • Konto bankowe:35114017880000332344001003
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE