organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA SPEM DONARE - LICHEŃ STARY

 • KRS:0000300810
 • Nazwa: FUNDACJA SPEM DONARE
 • Adres:62-563 LICHEŃ STARY, KLASZTORNA 4
 • Miasto:LICHEŃ STARY
 • Gmina:ŚLESIN
 • Powiat:KONIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-31
 • Adres WWW:http://www.hospicjum.lichen.pl/
 • Konto bankowe:32132010162760276020000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE