Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA AKTYWIZACJA - WARSZAWA

 • KRS:0000049694
 • Nazwa: FUNDACJA AKTYWIZACJA
 • Adres:00-818 WARSZAWA, TWARDA 51/55
 • Miasto:WARSZAWA
 • Gmina:WARSZAWA-CENTRUM
 • Powiat:WARSZAWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-23
 • Adres WWW:http://www.fpmiinr.org.pl
 • Konto bankowe:50124059181111000049106536
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WARSZAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE