organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "NADZIEJA" OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 • KRS:0000198280
 • Nazwa: FUNDACJA "NADZIEJA" OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH
 • Adres:63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, WOLNOŚCI 22 / 1
 • Miasto:OSTRÓW WIELKOPOLSKI
 • Gmina:OSTRÓW WIELKOPOLSKI
 • Powiat:OSTROWSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-09
 • Adres WWW:http://www.fundacjanadzieja.com
 • Konto bankowe:54843000090005134701724500
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE