organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWÓRZMY SERCA DLA DZIECI" - RZERZĘCZYCE

 • KRS:0000317482
 • Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWÓRZMY SERCA DLA DZIECI"
 • Adres:42-270 KŁOMNICE, SKRZYDLOWSKA 91
 • Miasto:RZERZĘCZYCE
 • Gmina:KŁOMNICE
 • Powiat:CZĘSTOCHOWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-09-29
 • Konto bankowe:51826400022000001796630001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP