organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA IMIENIA JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO - RADZIEJOWICE

 • KRS:0000077000
 • Nazwa: FUNDACJA IMIENIA JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO
 • Adres:96-325 RADZIEJOWICE, SIENKIEWICZA 4
 • Miasto:RADZIEJOWICE
 • Gmina:RADZIEJOWICE
 • Powiat:ŻYRARDOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-11-21
 • Konto bankowe:91124063481111000051240880
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE