organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA ESPA - LEGNICA

 • KRS:0000060638
 • Nazwa: FUNDACJA ESPA
 • Adres:59-220 LEGNICA, JAWORZYŃSKA 108
 • Miasto:LEGNICA
 • Gmina:M. LEGNICA
 • Powiat:M. LEGNICA
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-10-27
 • Adres WWW:http://www.fundacjaespa.org
 • Konto bankowe:42124014731111001011656123
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LEGNICA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE