organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "BEZPIECZNIE" - CZERNIEC

 • KRS:0000174611
 • Nazwa: FUNDACJA "BEZPIECZNIE"
 • Adres:59-300 LUBIN, KAMIENNA 69 / 7
 • Miasto:CZERNIEC
 • Gmina:LUBIN
 • Powiat:LUBIŃSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-30
 • Konto bankowe:30169000132048000452810001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - CZERNIEC
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE