organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA ARCHIWUM FILMOWE "DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI" - GDAŃSK

 • KRS:0000223097
 • Nazwa: FUNDACJA ARCHIWUM FILMOWE "DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI"
 • Adres:80-841 GDAŃSK, GRODZKA 20
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-03
 • Adres WWW:http://www.archiwumfilmowe.org.pl
 • Konto bankowe:32203000451110000001022200
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE