organizacje pożytku publicznego

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZGROMADZENIA BRACI ALBETRYNÓW - OJCÓW

 • KRS:0000211372
 • Nazwa: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZGROMADZENIA BRACI ALBETRYNÓW
 • Adres:32-047 OJCÓW, 64
 • Miasto:OJCÓW
 • Gmina:SKAŁA
 • Powiat:KRAKOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-28
 • Adres WWW:http://www.dpsojcow.pl
 • Konto bankowe:19845000050020020000260001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Znajdź OPP