Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1951 nr 4 poz. 28
Tytuł:Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
Data ogłoszenia:1951-01-19
Data wejscia w życie:1951-01-19
Data ujednolicenia:1990-04-28

28

USTAWA

z dnia 18 stycznia 1951 r.

o dniach wolnych od pracy.

Art. 1. Dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,

b) (skreślony),

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja - Święto Państwowe,

f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h) dzień Bożego Ciała.

i) (skreślony),

j) 15 sierpnia -- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

k) 1 listopada - Wszystkich Świętych,

l) 11 listopada -- Narodowe Święto Niepodległości,

ł) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,

2) niedziele.

Art. 2. Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.

Art. 3. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz