Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Podatek od towarów i usług, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/4
Prawo finansowe i bankowe - podatek od towarów i usług
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 113 poz. 720
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 74 poz. 447
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7%
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 74 poz. 446
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3%
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 74 poz. 444
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 249 poz. 1862
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 246 poz. 1817
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 192 poz. 1382
  Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 220 poz. 1604
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 127 poz. 886
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 254 poz. 2135
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 229 poz. 1954
  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 229 poz. 1949
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 218 poz. 1842
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 201 poz. 1665
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 193 poz. 1618
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych
  Więcej
nowsze 1 2 3 4
 • Adres publikacyjny: