Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo artystyczne, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo dla każdego - szkolnictwo artystyczne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 65 poz. 400
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 219 poz. 1626
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 57 poz. 382
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 7 poz. 53
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 107 poz. 727
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 181 poz. 1507
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 30 poz. 254
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 6 poz. 42
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 226 poz. 2292
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 82 poz. 761
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 11 poz. 100
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom artystycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 14 poz. 135
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 73 poz. 772
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 37 poz. 423
  Ustawa z dnia 15 lutego 2001 r. o utworzeniu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 26 poz. 290
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: