Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo artystyczne, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Prawo dla każdego - szkolnictwo artystyczne
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 49 poz. 573
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 87 poz. 975
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 86 poz. 961
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 85 poz. 943
  Rozporządzenie Ministra Kultury i sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1966
  nr 41 poz. 250
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1966 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: