Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 107 poz. 731
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
Data ogłoszenia:2006-06-27
Data wejscia w życie:2006-09-01
Data ujednolicenia:2007-03-22

731

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o  Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204) zarządza się, co następuje:

§ 1. Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Tymczasową siedzibą Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury jest, do dnia 31 grudnia 2009 r., Warszawa.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1