Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo dla każdego - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 133 poz. 848
  Kodeks postępowania w sprawach wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 115 poz. 728
  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 201 poz. 1455
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 109 poz. 756
  Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1831
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 139 poz. 992
  Ustawa z dnia 23 listopad 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 127 poz. 890
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 233 poz. 1992
  Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 205 poz. 1701
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 180 poz. 1493
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 153 poz. 1276
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 37 poz. 331
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 6 poz. 45
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2572
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 233 poz. 2344
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: