Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ośrodki szkoleniowe, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 4/4
Prawo dla każdego - ośrodki szkoleniowe
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 21 poz. 94
  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 145 poz. 979
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 104 poz. 664
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 131 poz. 667
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 100 poz. 487
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zatrudnienia pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych (pracowników-gości), sporządzona w Warszawie w dniu 7 czerwca 1990 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1993
  nr 103 poz. 472
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1993
  nr 91 poz. 421
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności
  Więcej
 • Monitor Polski 1995
  nr 33 poz. 410
  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
  Więcej
 • Monitor Polski 1995
  nr 24 poz. 285
  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz ocen kwalifikacyjnych mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  Więcej
1 2 3 4 starsze
 • Adres publikacyjny: