Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ośrodki szkoleniowe, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/4
Prawo dla każdego - ośrodki szkoleniowe
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 214 poz. 1805
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 7 października 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 169 poz. 1410
  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 168 poz. 1407
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 124 poz. 1038
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 104 poz. 873
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 62 poz. 555
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 61 poz. 544
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 39 poz. 367
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 21 poz. 173
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 246 poz. 2469
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 236 poz. 2365
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 135 poz. 1446
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 199 poz. 1936
  Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 193 poz. 1892
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 132 poz. 1238
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
  Więcej
1 2 3 4
 • Adres publikacyjny: