Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zakłady poprawcze, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Kodeksy - zakłady poprawcze
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 112 poz. 1205
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 106 poz. 1157
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 52 poz. 550
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 111 poz. 1309
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 82 poz. 927
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 140 poz. 658
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 25 poz. 112
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1955
  nr 13 poz. 74
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich
  Więcej
 • Monitor Polski 2008
  nr 40 poz. 353
  Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008r, w sprawie zniesienia Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: