Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 123 poz. 857
Tytuł:Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
Data ogłoszenia:2006-07-11
Data wejscia w życie:2001-04-25
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 123 poz. 857