Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy międzynarodowe, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Kodeksy - umowy międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 18 poz. 86
  Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1987
  nr 11 poz. 71
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 22 marca 1985 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1984
  nr 47 poz. 247
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Hawanie dnia 18 listopada 1982 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 14 poz. 69
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 21 maja 1979 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1982
  nr 10 poz. 73
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotycząca obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Algierze dnia 9 listopada 1976 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1982
  nr 5 poz. 32
  Protokół sporządzony w Warszawie dnia 18 września 1980 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1982
  nr 4 poz. 24
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Atenach dnia 24 października 1979 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1981
  nr 27 poz. 140
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1981
  nr 10 poz. 43
  Protokół podpisany w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1980
  nr 28 poz. 121
  Protokół sporządzony w Moskwie dnia 23 stycznia 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1976
  nr 14 poz. 80
  Protokół do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzony w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1974
  nr 6 poz. 33
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisana w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1973
  nr 41 poz. 243
  Protokół w sprawie zmiany artykułu 15 ustęp 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r., podpisany w Warszawie dnia 14 września 1972 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1972
  nr 36 poz. 244
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 14 września 1971 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1969
  nr 34 poz. 284
  Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: