Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy międzynarodowe, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Kodeksy - umowy międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 1969
  nr 5 poz. 33
  Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 roku, sporządzony w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1969
  nr 4 poz. 22
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską o prawie właściwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzona w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1965
  nr 9 poz. 53
  Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1963
  nr 27 poz. 162
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1963
  nr 17 poz. 90
  Konwencja dotycząca procedury cywilnej, podpisana w Hadze dnia 1 marca 1954 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1963
  nr 17 poz. 88
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1961
  nr 17 poz. 87
  Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1960
  nr 8 poz. 54
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1959
  nr 19 poz. 118
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o uregulowaniu nie załatwionych spraw majątkowych, podpisana w Pradze dnia 29 marca 1958 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1948
  nr 4 poz. 25
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisana w Pradze dnia 12 lutego 1946 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 63 poz. 365
  Układ w sprawach finansowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną, podpisany w Londynie dnia 24 czerwca 1946 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1932
  nr 55 poz. 533
  Konwencja między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 1932 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1931
  nr 15 poz. 72
  Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji między Polską a Holandją, podpisany w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1930
  nr 39 poz. 346
  Traktat o koncyljacji, arbitrażu i postępowaniu sądowem między Polską a Norwegją, podpisany w Oslo, dnia 9 grudnia 1929 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1930
  nr 20 poz. 162
  Traktat o koncyljacji, postępowaniu sądowem i arbitrażu między Polską a Hiszpanją, podpisany w Madrycie dnia 3 grudnia 1928 roku
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: