Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy międzynarodowe, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/5
Kodeksy - umowy międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 145 poz. 1053
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 225 poz. 1927
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 156 poz. 1308
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Sofii dnia 7 lipca 2004 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 93 poz. 777
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 248 poz. 2487
  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, podpisanej we Wrocławiu dnia 18 czerwca 2002 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 117 poz. 1212
  Umowa o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzona w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 196 poz. 1916
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisana w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 78 poz. 704
  Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 3 poz. 31
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzona w Wilnie dnia 14 września 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 206 poz. 1742
  Umowa o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Sofii dnia 17 lipca 1998 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 202 poz. 1710
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 198 poz. 1668
  Załączniki B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 195 poz. 1642
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 149 poz. 1235
  Umowa o akcesji Rumunii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Bukareszcie dnia 12 kwietnia 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 53 poz. 559
  Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym (Konwencja kontenerów pool), sporządzona w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5
 • Adres publikacyjny: