Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowa o komunikacji lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 16 maja 1949 r
Umowa o komunikacji lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 16 maja 1949 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1950 nr 11 poz. 112
Tytuł:Umowa o komunikacji lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 16 maja 1949 r
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1950 nr 011 poz. 112