Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r
Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1960 nr 8 poz. 54
Tytuł:Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r
Data ogłoszenia:1960-02-25
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1960 nr 008 poz. 54