Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 roku, sporządzony w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r
Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 roku, sporządzony w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1969 nr 5 poz. 33
Tytuł:Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 roku, sporządzony w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r
Data ogłoszenia:1969-02-27
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1969 nr 005 poz. 33