Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2000 nr 62 poz. 723
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone
Data ogłoszenia:2000-08-01
Data wejscia w życie:2000-08-16

723

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 lipca 2000 r.

w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

Na podstawie art. 47945 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. (poz. 723)