Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 51 poz. 534
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych
Data ogłoszenia:2001-05-24
Data wejscia w życie:2001-06-22
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 051 poz. 534