Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 180 poz. 1510
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych
Data ogłoszenia:2002-10-31
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data ujednolicenia:2009-01-01

1510

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 października 2002 r.

w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sprawy o przestępstwa określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z obszaru właściwości danego sądu okręgowego, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpoznają sądy rejonowe w miastach będących siedzibami sądów okręgowych.

2. Rozpoznawanie spraw z obszaru właściwości:

1) Sądu Okręgowego w Gdańsku -- powierza się Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Południe w Gdańsku;

1a) Sądu Okręgowego w Katowicach -- powierza się Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód w Katowicach;

2) Sądu Okręgowego w Krakowie -- powierza się Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;

3) Sądu Okręgowego w Łodzi -- powierza się Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

3a) Sądu Okręgowego w Poznaniu -- powierza się Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

3b) Sądu Okręgowego w Szczecinie -- powierza się Sądowi Rejonowemu Szczecin-Centrum w Szczecinie;

4) Sądu Okręgowego w Warszawie -- powierza się:

a) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie -- w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu oraz Sądu Rejonowego w Piasecznie,

b) Sądowi Rejonowemu dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie -- w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu oraz Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie,

c) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie -- w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Woli w Warszawie -- w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie -- w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu;

4a) Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie -- powierza się Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;

5) Sądu Okręgowego we Wrocławiu -- powierza się Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk