Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 241 poz. 2030
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli
Data ogłoszenia:2005-12-09
Data wejscia w życie:2005-12-24
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 241 poz. 2030