Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 96 poz. 608
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej niektórym ofiarom przestępstw umyślnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 50 poz. 292
  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 216 poz. 1585
  Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 180 poz. 1493
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 177 poz. 1476
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 169 poz. 1415
  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 232 poz. 2319
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 59 poz. 517
  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 197 poz. 1661
  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 88 poz. 554
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 88 poz. 553
  Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: