Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 112 poz. 766
  Ustawa z dnia 15 marca 2007r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego, ustawy- kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 38 poz. 249
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 208 poz. 1537
  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 169 poz. 1417
  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 10 poz. 67
  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 179 poz. 1843
  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 126 poz. 1069
  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 43 poz. 297
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 43 poz. 296
  Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. -
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1945
  nr 25 poz. 151
  Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: