Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 149 poz. 1054
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 227 poz. 1664
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 229 poz. 1954
  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 213 poz. 1777
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie spospobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 8 poz. 60
  Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 5 poz. 46
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 137 poz. 1541
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 79 poz. 856
  Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 98 poz. 1071
  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 116 poz. 745
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 80 poz. 494
  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 79 poz. 349
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 24 poz. 101
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: