Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Protokół podpisany w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r
Protokół podpisany w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1981 nr 10 poz. 43
Tytuł:Protokół podpisany w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r
Data ogłoszenia:1981-04-22
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 010 poz. 43