Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Protokół dotyczący poprawki do artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Wiedniu dnia 7 lipca 1971 r
Protokół dotyczący poprawki do artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Wiedniu dnia 7 lipca 1971 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1976 nr 32 poz. 188
Tytuł:Protokół dotyczący poprawki do artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Wiedniu dnia 7 lipca 1971 r
Data ogłoszenia:1976-09-30
Data wejscia w życie:1976-05-17
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 032 poz. 188