Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Protokół dotyczący poprawki do artykułu 50 ustęp a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Montrealu dnia 16 października 1974 r
Protokół dotyczący poprawki do artykułu 50 ustęp a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Montrealu dnia 16 października 1974 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1984 nr 39 poz. 199
Tytuł:Protokół dotyczący poprawki do artykułu 50 ustęp a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Montrealu dnia 16 października 1974 r
Data ogłoszenia:1984-08-23
Data wejscia w życie:1980-02-15
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1984 nr 039 poz. 199