Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ochrona informacji niejawnych, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - ochrona informacji niejawnych
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 126 poz. 876
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 205 poz. 1696
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 200 poz. 1652
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 200 poz. 1650
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 196 poz. 1631
  Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 181 poz. 1504
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 174 poz. 1447
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 171 poz. 1433
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 171 poz. 1432
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 171 poz. 1431
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 171 poz. 1430
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu przygotowania i prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 18 poz. 159
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: