Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Krajowy Rejestr Karny, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - Krajowy Rejestr Karny
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 50 poz. 292
  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 48 poz. 286
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 198 poz. 1930
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 198 poz. 1929
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 198 poz. 1928
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 151 poz. 1468
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 98 poz. 1070
  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 51 poz. 534
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 32 poz. 383
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: