Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Koszty sądowe w sprawach karnych, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - koszty sądowe w sprawach karnych
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 244 poz. 2074
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 151 poz. 1468
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 108 poz. 1026
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 107 poz. 1006
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 104 poz. 980
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 97 poz. 886
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 89 poz. 555
  Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 49 poz. 223
  Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: