Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencje międzynarodowe, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Kodeksy - konwencje międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 84 poz. 564
  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 252 poz. 2120
  Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 29 poz. 249
  Prawnokarna Konwencja O Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 18 poz. 162
  Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 18 poz. 160
  Protkół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 18 poz. 158
  Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 78 poz. 708
  Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 46 poz. 394
  Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 23 poz. 266
  Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, sporządzony w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 23 poz. 264
  Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 21 poz. 261
  Protokoły Nr 1 i Nr 2 do Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzone w Strasburgu dnia 4 listopada 1993 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 76 poz. 854
  Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzona w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 70 poz. 307
  Europejska konwencja o ekstradycji, sporządzona w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r., Protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. i Drugi protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 37 poz. 168
  Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1980
  nr 8 poz. 21
  Konwencja o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzona w Berlinie dnia 19 maja 1978 r
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: