Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja z dnia 9 września 1886 r. berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych , przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.)
Konwencja z dnia 9 września 1886 r. berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych , przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.)
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1935 nr 84 poz. 515
Tytuł:Konwencja z dnia 9 września 1886 r. berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych , przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.)
Data ogłoszenia:1935-11-21
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1935 nr 084 poz. 515