Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - M.P. rok 2011, nr 93, poz. 953
Monitor Polski - rok 2011, nr 93, poz. 953 z dnia 2011-10-21
Tytuł:Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
Organ wydający:Prezes Rady Ministrów
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-21
Data wydania:2011-10-06
Data wejscia w życie:2011-11-05
Data obowiązywania:2011-11-05
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 93 z 2011 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: